Block Watne

En av Norges og Rogalands ledende boligbyggere.

Vi er en stolt boligbygger med lange og gode tradisjoner i Rogaland. Virksomheten omfatter kjøp og utvikling av tomteområder, samt utbygging og salg av nye boliger. Block Watne leverer årlig mer enn 1000 nye boliger.

Les mer
Solon Eiendom

En betydelig eiendomsutvikler

Solon Eiendom er en betydelig eiendomsutvikler med sitt primære markedsområde i Sør-Norge. Firmaet besitter høy kompetanse innenfor regulering, salg av privatboliger og salg/utleie av næringsbygg. De siste årene har Solon Eiendom gjort seg bemerket på eiendomskåringer både regionalt og nasjonalt.

Les mer
Øster hus

Proffe fra A til Ø

Øster Hus har siden starten i 1974 utviklet seg til å bli en av Rogalands største og mest solide boligbyggere. Selskapet holder til i Sandnes og eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Vi i Øster Hus skal være proffe i alt vi gjør, fra A til Ø. Det betyr kort og godt at du som kunde vil bli ledet trygt gjennom hele prosessen. Våre dyktige tømmermenn sørger for godt håndverk, og du får et sluttprodukt av god kvalitet, til avtalt tid og pris. Men det er du som skaper boligen om til et hjem – det er du som står for Å.

Les mer
Favoritthus

Skaper boligprosjekter slik vi selv ville hatt dem!

Favoritthus utvikler og bygger boligprosjekter i Stavanger & Sandnes, og står bak flere suksessfulle eiendomsprosjekter i regionen. Lidenskapen ligger i å skape boliger hvor kvalitet, leveranse og arkitektur settes først. Håndverket utføres med fokus på kvalitet og god byggetradisjon. Og når vi lykkes, får kunden en ny bolig-favoritt.

Les mer
Sandnes Tomteselskap

Aktiv og ledende tomteutvikler

Vi tilrettelegger muligheter for mennesker og bedrifter slik at Sandnes blir en stadig mer attraktiv kommune å bo og jobbe i. Stempelet «Mitt i Sandnes» er en garanti for gode og rimelige boliger til førstegangsetablerere. Det kommunale foretaket er eid av Sandnes kommune. Selskapet kjøper arealer av grunneiere og sørger for at arealene blir regulert. Videre bygger vi veier, vann- og avløpsanlegg og lekeplasser – for så å selge byggeklare tomter. Les mer på www.sandnes-tomteselskap.no

Les mer

Sammen bygger vi Øygarden.

Se tomteplan og hvilke boliger som er planlagt.